Котигорошко

Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже: – А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть: – Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати,- то ти за тією борозною і йди. Поїхали. А змій, що жив за тим полем, у лісі, взяв ту скибу закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до змієвого двора. Там її змій і вхопив.

Поприходили сини ввечері додому та й кажуть

матері: – Весь день орали, а ви нам не прислали обідати. – Як то не прислала? Адже Оленка понесла. Чи не заблукала? Брати й кажуть: – Треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли-таки до того змієвого двора, де їх сестра була.

Приходять туди, коли вона там. – Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть! Коли це й змій летить. – А,- каже,- людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? – Ні,- кажуть,- битися!

– Ходім же на залізний тік! Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились: як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів,- нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й із’їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком.

Росте та й росте той син, як з води,- не багато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь – докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки він ходив, а Котигорошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули – аж поторопіли. Злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити.

А він підкинув того каменя та й підхопив, люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й сховав. От і питається раз Котигорошко в батька, в матері: – Десь повинні бути в мене брати й сестра? – Е-е,- кажуть,- синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм трапилось.

– Ну,- каже він,- піду їх шукати. Батько й мати умовляють його: – Не йди, сину: шестеро пішло та загинуло, а то ти один щоб не загинув! – Ні, таки піду! Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. – Скуй,- каже,- мені булаву, та велику!

Як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що насилу з кузні винесли. Узяв Котигорошко ту булаву, кинув угору та й каже до батька: – Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу летить та булава! Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, так і розскочилась надвоє. Він і каже: Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру, треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. – На,- каже,- перекуй, щоб була по мені!

Викував коваль ще більшу. Котигорошко й ту шпурнув угору та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, реве – аж земля дрижить. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього – тільки трошки зігнулась. – Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці,- піду.

Узяв ту булаву, в торбу – буханців та сухарів, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде. Коли приходить до великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка вдома. – Здорова була, дівчино! – каже Котигорошко.

– Здоров був, парубок! Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з’їсть. – Отже, може, й не з’їсть! А ти ж хто така?

– Я була одна дочка в батька й матері, та мене змій украв, а шестеро братів пішли визволяти та й загинули. – Де ж вони? – питається Котигорошко. – Закинув змій до темниці, та й не знаю, чи ще живі, чи, може, на попілець потрухли. – Отже, може, я тебе визволю,- каже Котигорошко. – Де тобі визволити?

Шестеро не визволило, а то б ти сам! – каже Оленка. – Дарма! – відказує Котигорошко. Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить змій. Прилетів та тільки в хату – зараз: – Ге,- каже,- людський дух пахне!

– Де б то не пах,- відказує Котигорошко,- коли я прийшов. – Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? – Де то вже миритися – битися! – каже Котигорошко. – Ходім же на залізний тік! – Ходім! Прийшли.

Змій і каже: – Бий ти! – Ні,- каже Котигорошко,- бий ти спочатку! От змій як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як махнув булавою, як ударив змія,- ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався змій, ударив Котигорошка,- і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошко вдруге, по пояс змія загнав у тік, ударив утретє,- зовсім убив. Пішов тоді в льохи-темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки-тільки що живі.

Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в змія, та й пішли додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли так скільки дороги, сіли під дубом спочивати. Котигорошко притомився після того бою та й заснув. А ті шестеро братів і радяться: – Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужали, а він сам убив. Та й добро змієве він собі все забере.

Радилися-радилися та й нарадилися: тепер він спить, не почує,- прив’язати його добре ликом до дуба, щоб пе вирвався,- тут його звір і розірве. Як радились, так і зробили: прив’язали та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається – прив’язаний. Він як рвонувся – так того дуба й вивернув з корінням.

От узяв тоді того дуба на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує – брати вже прийшли та й розпитуються в матері: – А що, мамо, чи в вас іще були діти? – Та як же? Син Котигорошко був, та вас пішов визволяти. Вони тоді: – Оце ж ми його прив’язали,- треба бігти та одв’язати. А Котигорошко як пошпурить тим дубом у хату – замалим хати не розвалив. – Оставайтесь же, коли ви такі!

– каже.- Піду я в світ. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та іде, коли дивиться – відтіль гора і відсіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко: – Боже поможи! – Дай боже здоров’я! – А що ти, чоловіче, робиш? – Гори розпихаю, щоб шлях був. – А куди йдеш? – питає Котигорошко.

– Щастя шукати. – Ну, то й я туди. А як ти звешся? – Вернигора. А ти? – Котигорошко. Ходім разом!

– Ходім. Пішли вони. Ідуть, коли бачать: чоловік серед лісу як махне рукою – так дуби й вивертає з корінням. – Боже поможи! – Дай боже здоров’я! – А що ти, чоловіче, робиш? – Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше.

– А куди йдеш? – Щастя шукати. – Ну, то й ми туди. А як звешся? – Вернидуб.

А ви? – Котигорошко та Вернигора. Ходім разом! – Ходім. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать – чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою: як крутнув вусом – та вода й розступилася, що й по дну можна перейти.

Вони д: нього: – Боже поможи! – Дай боже здоров’я! – А що ти, чоловіче, робиш? – Та воду відвертаю, щоб річку перейти. – А куди йдеш? – Щастя шукати.

– Ну, то й ми туди. А як звешся? – Крутивус. А ви? – Котигорошко, Вернигора, Вернидуб. Ходім разом! – Ходім!

Пішли. І так їм добре йти: де гора на дорозі – то Вернигора перекине; де ліс – Вернидуб виверне; де річка – Крутивус воду відверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать – в лісі стоїть хатка. Увійшли – нікого нема. Котигорошко й каже: – Отут ми й заночуємо.

Переночували, а на другий день Котигорошко й каже: – Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері: – Відчини! – Невеликий пан, відчиниш і сам,- каже Вернигора. Двері відчинились, та й знов хтось кричить: – Пересади через поріг! – Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як ухопив Вернигору за чуба та й почепив на гвіздок на стіну.

А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори із спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь-крутивсь, якось зірвався з гвіздка, кинувся знову варити; поки товариші поприходили, уже доварює. – А чого ти запізнився з обідом? – Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають, Котигорошко й каже: – Ну, тепер ти, Вернидубе, зоставайся, ми підемо на полювання.

. Пішли вони, а Вернидуб наварив їсти та и ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері: – Відчини! – Невеликий пан, відчиниш і сам. – Пересади через поріг! — Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як ухопив Вернидуба за чуба та й почепив на гвіздок. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернидуба із спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернидуб борсався, борсався, якось уже там з гвіздка зірвався та й ну швидше обід варити.

Коли це приходить товариство. – А що це ти з обідом спізнивсь? – Та задрімав,- каже,- трохи… А Вернигора вже й мовчить: догадався, що воно було. На третій день зостався Крутивус,- і з ним те саме. А Котигорошко й каже: – Ну, та й ліниві ви обід варити!

Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко вдома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері: – Відчини! Відчинив двері,- аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. – Пересади через поріг!

Узяв Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться. – А чого тобі? – питає Котигорошко. – А ось побачиш чого,- каже дідок, доп’явся до чуба та тільки хотів ухопити, а Котигорошко: – То ти такий!

– та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколину дідову бороду й защепив її там. – Коли ти,- каже,- такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, я знову сюди прийду. Приходить він у хату,- вже й товариство поприходило. – А що обід? – Давно впрів. Пообідали, а тоді Котигорошко й каже: – А ходіть лише, я вам таке диво покажу, що ну! Приходять до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема: вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та реміння а спини драв.

– Е,- каже Котигорошко,- коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг – там так і знати, що волочено, вони тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже: – Лізь туди, Вернигоро! – А цур йому!

– Ну, ти, Вернидубе. Не схотів і Вернидуб, не схотів і Крутивус. – Коли ж так,- каже Котигорошко,- полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплели вони шнурів, намотав Котигорошко на руку кінець та й каже: – Спускайте! Почали вони спускати, довго спускали – таки сягнули дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться: стоїть палац великий.

Він увійшов у той палац, коли так усе й сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна – така гарна, така гарна, що й у світі кращої нема. – Ой,- каже,- чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? – Та я,- говорить Котигорошко,- шукаю діда маленького, що борода на сажень волочиться. – Е,- каже вона,- дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до нього,- він тебе вб’є, бо вже багато людей повбивав.

– Не вб’є! – каже Котигорошко.- То ж я йому й бороду защепив. А ти ж чого тут живеш? – А я,- каже,- королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. – Ну, то я тебе визволю.

Веди мене до нього! Вона й повела. Коли справді: сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, то й каже: – А чого ти прийшов? Битися чи миритися? – Де вже,- каже Котигорошко,- миритися – битися! От і почали вони битися.

Бились, бились, і таки вбив Котигорошко дідка своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото й дороге каміння у три мішки та й пішли то тієї ями, якою він спускався. Прийшов і гукає: – Агов, побратими, чи ви ще є? – Є! Він прив’язав до мотуза один мішок та и сіпнув, щоб тягли. Витягли, спустили знову мотуз. Він привязав другий мішок: – І це ваше.

І третій їм віддав – усе, що добув. Тоді прив’язав до мотузка королівну. – А це моє,- каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже Котигорошка треба тягти. Вони й роздумали: – Нащо його тягти? Нехай королівна нам дістанеться. Підтягнім його вгору та тоді й пустимо,- він упаде та й уб’ється.

А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали,- узяв прив’язав до мотуза каменюку та й гукає: – Тягніть мене! Вони підтягли високо, а тоді й кинули,- камінь тільки гуп! – Добрі ж ви,- каже Котигорошко. Пішов він підземним світом. Іде та іде, коли пасунули хмари, як ударить дощ та град. Він і заховався під дубом. Коли чує – на дубі пищать грифенята в гнізді.

Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф, тих грифенят батько. Побачив гриф, що діти вкриті, та й питає: – Хто це вас накрив? А діти кажуть: – Як не з’їси його, то ми скажемо. – Ні,- каже,- не з’їм. – Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже: – Кажи, що тобі треба,- я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі, а то все – я полечу, а тут піде дощ та град, вони в гнізді й заллються. Винеси мене,- каже Котигорошко,- на той світ.

~ Ну, добру ти мені загадку загадав. Та дарма, треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів м’яса та шість кадовбів води, то як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені і вкинеш в рот шматок м’яса, а як поверну наліво, то даси трохи води, а то не долечу й упаду. Взяли вони шість кадовбів м’яса та шість кадовбів води, сів Котигорошко на грифа,- полетіли. Летять та й летять, як поверне гриф голову направо, то Котигорошко йому вкине в рот шматок м’яса, а як наліво – дасть йому трохи води. Довго так летіли,- от-от уже долітають до цього світу. Коли гриф повертає голову направо, а в кадовбах і шматочка м’яса нема.

Тоді Котигорошко відрізав у себе литку та й кинув грифові в рот. Вилетіли, гриф і питається: – Чого це ти мені такого доброго дав аж наприкінці? Котигорошко й показав на свою ногу: – От чого,- каже. Тоді гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющої води; як притулили литку та покропили тією водою,- вона й приросла. Гриф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько, там у нього живуть та й сваряться помін; себе: кожен хоче з королівною оженитися, та й не помиряться.

Коли це приходить Котигорошко. Вони полякалися, а він каже: – Ви мене зрадили,- мушу вас покарати. Та й покарав. А сам одружився з тією королівною та й живе.Котигорошко